medpok


sri


durga


Sankalpa


Priroda sankalpe: tradicija joge nudi suštinsko rešenje za ostvarenje vaših najdubljih želja-bez potrebe da menjate svoje ja.

 

 

Skoro sve novogodišnje odluke počinju sa dve reči: ‘'ja ću...''. Ove reči izgovaramo nakon što skupimo snagu i zakunemo se da ćemo promeniti ne samo ono što činimo, već i ono što smo. Postavljajući ciljeve, zamišljamo koliko ćemo biti srećni kada ostvarimo ono što smo naumili.

Međutim, ako bi trebalo izdvojiti samo jednu stvar kojoj nas joga uči, bila bi to suštinska razlika između postulata ‘'ja ću učiniti'' i ‘'ti ćeš se pokoriti''. Najveći broj novogodišnjih odluka potiče od rđavo usmerenih želja našeg ega, čula i navika. Takve odluke su skoro uvek neuspešne jer počivaju na pretpostavci da ono što predstavlja naše ja nije dovoljno dobro i podržavaju pogrešno uverenje da sreća zavisi od sticanja onoga što smo poželeli.

Tradicija joge nudi osvežavajuću alternativu novogodišnjim odlukama: postupak sankalpe, ili razrešenja. Postupak sankalpe započinje radikalnom pretpostavkom da je naše ja samo po sebi dovoljno za ispunjenje darme našeg života. Sve što nam treba je usredsređenje uma, stupanje u dodir sa našim najsuštinskijim željama i usmeravanje energije ka našem vrhovnom unutrašnjem biću.

 

Korak dalje od razrešenja


Rod Strajker, osnivač para joge, objašnjava da je um vrhovni životni graditelj. Da bismo stvarali život, moramo da živimo, moramo da istrajno usmeravamo um ka darmi, našim najdubljim namerama i osobinama našeg vrhovnog unutrašnjeg bića.

Sankalpa je stav kojim ovo postižemo. Strajker objašnjava da kalpa predstavlja zavet, ili ‘'zakon koji treba poštovati iznad svih drugih zakona''. San, kaže on, predstavlja vezu sa vrhovnom istinom. Sankalpa je, prema tome, zavet i obaveza koju preuzimamo podržavanjem vrhovne istine. ‘'Po definiciji, sankalpa treba da slavi dublji smisao naših života. Sankalpa se odnosi na širi okvir našeg života, na našu darmu - na osnovni razlog našeg postojanja.'' Sankalpa time postaje izjava na koju se možemo pozvati da se podsetimo svoje suštinske prirode i kojom se možemo rukovoditi u pravljenju izbora. Dok većina novogodišnjih odluka biva napuštena u okviru nekoliko nedelja (ako ne i dana) kada entuzijazam i snaga volje iščile, sankalpa ne zahteva onu vrstu volje zasnovanu na egu koju u najvećem broju slučajeva prikupljamo kada se odlučimo na promene. Po doktoru nauka Ričardu Mileru, kliničkom psihologu i predavaču u oblasti advaita vendanta i kašmirskih nedualističih tradicionalnih izučavanja, sankalpa sadrži sve elemente koji su potrebni za njenu punu primenu. Ovo uključuje iku (neverovatnu volju i energiju), kriju (aktivnost) i jnanu (mudrost shvatanja o primeni aktivnosti). ‘'Sve ovo su različiti aspekti vrhunskog bića, i oni žive u nama. Kada se istinska sankalpa desi, u nama se probude ove tri vrhunske osobine'', kaže Miler. ‘'Ne morate da se pitate gde ćete naći volju za to. Energija i volja su već tu. Sankalpa nas obaveštava o aktivnostima koje smo spremni da preduzmemo.‘'

SankalpaYoga :: Stojana Protića 48, Beograd :: tel.: +381 (0)64 468 97 97 | +381 63 77 63 703 :: kontakt